Algemene voorwaarden

Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden:

 • Tijdens de les moet de mobiele telefoon uitgezet worden of op ‘stil’ staan.
 • De yogaruimtes mogen niet worden betreden met schoenen, deze dienen bij de entree worden uitgedaan.
 • Ruim op tijd aanwezig zijn voordat de les begint.
 • In overleg is het mogelijk een gemiste les, mits tijdig afgemeld, in te halen tijdens één van de overige lesuren, afhankelijk van het gekozen abonnement.
 • Afmelden van een les dient van tevoren via mail of app te gebeuren.
 • Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent.
 • Voor deelname aan de Aerial yoga lessen zijn cursisten met een te hoge of lage bloeddruk, glaucoom, trombose, hartproblemen, recente operatie en beginnende zwangerschap uitgesloten van deelname, tenzij ze uitdrukkelijk toestemming hebben van een behandelend arts.
 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
 • Yoga Loft bv kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
 • De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te kunnen verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of behandelende specialist te worden geraadpleegd.
 • Yoga Loft bv kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigde of verloren persoonlijke bezittingen, voor, tijdens of na de lesuren.
 • Yoga Loft bv behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien morele of fysieke grenzen worden overschreden.
 • Restitutie van lesgeld is niet mogelijk, tenzij er door een langdurige ziekte/verhuizing/of andere redenen van buitenaf het niet meer mogelijk is om de lessen te blijven volgen. Dit kan alleen in overleg met Yoga Loft bv.
 • Aanmelding en betaling geschiedt volgens ons online systeem Fitmanager. Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de aanmelding worden alleen gebruikt voor je persoonlijke account en mogelijkheid tot online betalen. Gegevens worden door ons nooit aan derden doorgegeven.
 • Als je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, wordt je emailadres alleen gebruikt voor het op de hoogte brengen van nieuws van Yoga Loft bv en nooit doorgegeven aan derden.
 • Een leskaart van 10 lessen (strippenkaart) is geldig voor 3 maanden. Mocht er door onvoorziene omstandigheden, ziekte, blessures of langdurige vakanties het niet mogelijk zijn om de lessen in deze periode te volgen, neem dan contact op met Yoga Loft.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanmelden voor een les en het op tijd afmelden. Bij een strippenkaart geldt, wanneer je niet op tijd afmeld (minimaal 8 uur van te voren) deze les van je strippenkaart afgaat.