Algemene voorwaarden

Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden:

 • Tijdens de les moet de mobiele telefoon uitgezet worden of op ‘stil’ staan.
 • De yogaruimtes mogen niet worden betreden met schoenen, deze dienen bij de entree worden uitgedaan.
 • Ruim op tijd aanwezig zijn voordat de les begint.
 • Het cursusgeld dient vooraf of in de week na de eerste les te worden betaald.
 • In overleg is het mogelijk een gemiste les, mits tijdig afgemeld, in te halen tijdens één van de overige lesuren, afhankelijk van het gekozen abonnement.
 • Afmelden van een les dient van tevoren via mail of app te gebeuren.
 • Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddelijk te melden aan de docent.
 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
 • Yoga Loft bv kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
 • De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te kunnen verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of behandelende specialist te worden geraadpleegd.
 • Yoga Loft bv kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigde of verloren persoonlijke bezittingen, voor, tijdens of na de lesuren.
 • Yoga Loft bv behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien morele of fysieke grenzen worden overschreden.
 • Resistutie van lesgeld is niet mogelijk, tenzij er door een langdurige ziekte/verhuizing/of andere redenen van buitenaf het niet meer mogelijk is om de lessen te blijven volgen. Dit kan alleen in overleg met Yoga Loft bv.